Hình ảnh

Hướng dẫn tạo powershell script gỡ bỏ gói cài đặt của ứng dụng mặc định thuộc nhóm Windows Store

Trong bài viết hướng dẫn tạo batch file gỡ bỏ gói cài đặt của ứng dụng mặc định thuộc nhóm Windows Store tôi đã giới thiệu về gói cài đặt ứng dụng ProvisionedAppxPackage qua đó cũng hướng dẫn cách tạo batch file để gỡ bỏ gói cài đặt của ứng dụng. Bài viết hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách tạo powershell script. Trước hết chúng ta cần đi tìm gói PackageName của ứng dụng bằng lệnh sau:
Hình ảnh

Hướng dẫn tạo Powershell Script gỡ bỏ cài đặt của phần mềm đã cài trong Windows

Nếu bạn muốn gỡ bỏ nhanh một phần mềm đã được cài đặt trong Windows, bạn có thể tạo trước tập tin Powershell Script trong đó được lưu những kịch bản được tạo trước và cho phép lựa chọn phần mềm muốn gỡ. Các bước thực hiên như sau:
Hình ảnh

Hướng dẫn tạo PowerShell Script gỡ bỏ hoặc thêm lại ứng dụng Windows 10


Ứng dụng trong Windows 10 được chia ra làm hai nhóm trong đó nhóm một gồm những ứng dụng được tải về từ Store được lưu trong thư mục WindowsApps theo đường dẫn C:\Program Files và có thể gỡ bỏ. Nhóm hai là những ứng dụng hệ thống được lưu chủ yếu trong thư mục SystemApps theo đường dẫn C:\Windows và có một số ứng dụng được lưu ngay trong thư mục Windows ví dụ như ứng dụng Settings, MiracastView, HoloShell..., nhóm ứng dụng này được bảo vệ không cho phép gỡ bỏ.
Hình ảnh

Sử dụng PowerShell bật hoặc tắt tính năng của Windows

Trong chuyên mục quản lý hôm nay này tôi sẽ trình bày cách sử dụng Windows Powershell bật hoặc tắt tính năng của Windows. Đây là chủ đề tương đối phức tạp và hơi dài nhưng nó lại rất thú vị cho những bạn nào muốn tìm hiểu sâu về cấu hình hệ thống. Chủ đề sẽ được trình bày bao gồm 3 phần chính sau đây:
Hình ảnh

Hướng dẫn lấy danh sách trạng thái và cách cấu hình service

Trong chuyên mục quản lý hôm nay này tôi sẽ trình bày cách lấy danh sách trạng thái và cách cấu hình service áp dụng cho Windows và Windows Server. Đây là chủ đề tương đối phức tạp và hơi dài nhưng nó lại rất thú vị cho những bạn nào muốn tìm hiểu sâu về cấu hình hệ thống. Chủ đề sẽ được trình bày bao gồm 3 phần chính sau đây:
Hình ảnh

Hướng dẫn lấy danh sách AppUserModelId của các ứng dụng đã cài đặt trên Windows 10

AppUserModelId là từ viết tắt của cụm từ Application User Model ID, bạn có thể xem định nghĩa của nó tại địa chỉ https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd378459(v=vs.85).aspx. Để truy cập được giao diện quản lý thiết bị thì quản trị viên phải biết được AppUserModelId của các ứng dụng đã được cài đặt trên windows. Bạn có thể tìm thấy những AppUserModelId bằng cách sử dụng Windows PowerShell. Dưới đây là hướng dẫn lấy danh sách AppUserModelId của các ứng dụng đã cài đặt trên Windows 10.
Loading...