All in One Runtimes v2.4.4

All in One Runtimes v2.4.4

All in One Runtimes là gói cài đặt silent bao gồm .NET Framework, Visual C++ Runtimes, DirectX, Adobe Flash Player, Adobe Shockware Player.....