TSWO Multiboot V3 Lite

TSWO Multiboot V3 Lite

Multiboot 27/07/2016
Phiên bản Lite là 1 trong 4 phiên bản của TSWO Multiboot V3 dành cho những bạn không rành về máy tính, hoặc những bạn chỉ có USB 2GB Thông t...