Khu vực và ngôn ngữ của Cortana

Khu vực và ngôn ngữ của Cortana

Để sử dụng Cortana, cài đặt khu vực và ngôn ngữ của bạn phải tương ứng. Hãy xem danh sách các khu vực mà Cortana khả dụng bên dưới và ngôn n...
Cortana mẹo và thủ thuật

Cortana mẹo và thủ thuật

Let Cortana help manage your calendar Cortana is great for quickly contacting a business Ask Cortana to convert weights, measurements, and c...