Tạo liên kết tiêu đề cho ảnh bài viết ngoài trang chủ

Xem
Adscode
Mặc định trong cấu trúc template người thiết kế chỉ tạo liên kết cho tiêu đề bài viết mà đa số không tạo liên kết tiêu đề cho ảnh bài viết ngoài trang chủ.

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách thêm liên kết tiêu đề cho ảnh bài viết ngoài trang chủ nhưng trước hết bạn cần biết điều kiện để tạo được liên kết tiêu đề phải sử dụng điều kiện sau:


<b:if cond='data:post.link'>

// Đặt liên kết trong này

</b:if>


Cấu trúc của liên kết ảnh bài viết ngoài trang chủ thường có dạng


<b:if cond='data:post.firstImageUrl'>

    <a expr:href='data:post.url' expr:title='data:post.title'>

      <img expr:alt='data:post.title' expr:src='data:post.firstImageUrl'/>

    </a>

</b:if>


Bây giờ bạn thêm điều kiện cho liên kết tiêu đề như sau:


<b:if cond='data:post.firstImageUrl'> 

  <b:if cond='data:post.link'>

    <a expr:href='data:post.link' expr:title='data:post.title'>

      <img expr:alt='data:post.title' expr:src='data:post.firstImageUrl'/></a>

  <b:else/>

  <b:if cond='data:post.url'>

    <a expr:href='data:post.url' expr:title='data:post.title'>

      <img expr:alt='data:post.title' expr:src='data:post.firstImageUrl'/>

    </a>

  </b:if>

  </b:if>

</b:if>


Liên kết tiêu để cho ảnh bài viết ngoài trang chủ còn xuất hiện trong các trang khác như trang lable, trang lưu trữ, trang tìm kiếm...gọi chung là trang index. Khi soạn bài viết mới hay sửa lại bài viết cũ bạn thêm liên kết tiêu đề cho bài viết


Rất đơn giản phải không các bạn.

Chú ý

Nội dung và link tải trong bài viết do chúng tôi sưu tầm. chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Độc giả vui lòng tự scan virus và kiểm tra file.