Không hiển thị hoặc thay thế tên nhãn bằng thông tin khác tại trang tìm kiếm label

Xem
Adscode
Thông tin label dưới mỗi bài đăng hiển thị ngoài trang chủ hoặc các trang tìm kiếm vô cùng hữu ích giúp người đọc dễ dàng truy cập ngay vào chuyên mục mà họ quan tâm nhưng với trang tìm kiếm label mà cũng hiển thị tên nhãn nữa thì không còn tác dụng và trông không được chuyên nghiệp.

Rõ ràng khi khách truy cập vào trang tìm kiếm ví dụ là Thủ thuật blogspot thì tên nhãn hiển thị của mỗi bài đăng lại bị thừa, thay vào đó chúng ta có thể thay thế bằng thông tin khác ví dụ như thông tin tác giả, thời gian đăng bài, số nhận xét... Hoặc chúng ta cũng có thể đặt điều kiện không hiển thị tên nhãn trong trang tim kiếm label đều được


Cách thực hiện chỉ cần đặt thêm thẻ điều kiện cho trang tìm kiếm label tại nơi nhãn hiển thị. Các bạn vào chỉnh sửa template tìm đến đoạn <b:includable id='post' var='post'> mở rộng ra xem class của label hiển thị sau đó đặt thêm thẻ điều kiện bên dưới, mình lấy ví dụ như sau


<div class='post-meta'>

<b:if cond='data:view.isLabelSearch'>

<span class='post-comments'>

...

</span>

<b:else/>

<span class='post-label'>

...

</span>

</b:if>

<span class='post-timeamp'>

...

</span>

</div>


Như vậy có thể hiểu được rằng tại trang tìm kiếm label bạn đặt một class và gọi dữ liệu thông tin khác, còn lại các trang tìm kiếm khác như trang chủ, trang lưu trữ...thì hiển thị tên nhãn. Trường hợp bạn muốn đặt điều kiện không load label và cũng không load thông tin khác thì thay lại điều kiện như sau:


<div class='post-meta'>

<b:if cond='!data:view.isLabelSearch'>

<span class='post-label'>

...

</span>

</b:if>

<span class='post-timeamp'>

...

</span>

</div>


Như vậy bạn chỉ cần một thay đổi nhỏ thôi là template của bạn đã được tăng mức chuyên nghiệp lên cao hơn rồi. Qua bài này cho thấy được sử dụng thẻ điều kiện vô cùng quan trọng trong template giúp tốc độ tải trang nhanh hơn, SEO tốt hơn và chuyên nghiệp hơn.

Chú ý

Nội dung và link tải trong bài viết do chúng tôi sưu tầm. chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Độc giả vui lòng tự scan virus và kiểm tra file.