Hướng dẫn tạo popup chia sẻ bài viết với trích dẫn khi bôi đen đoạn văn bản

Xem

Chia sẻ bài viết kèm với trích dẫn bằng đoạn văn bản được bôi đen là tùy chọn tuyệt vời mà mỗi blog cần áp dụng vào bài viết của mình giúp cho người đọc có nhiều tùy chọn hơn khi chia sẻ bài viết. Khi họ đọc đến đoạn nào hay họ có thể bôi đen đoạn đó sau đó chọn tùy chọn chia sẻ lên mạng xã hôi Twitter, Facebook hoặc gửi email. (Lưu ý trong hộp popup chia sẻ với Facebook sẽ không hiển thị trích dẫn.). Một đặc điểm rất hay là hộp popup này sẽ không bị plugin quảng cáo chặn rất hay mà các bạn nên áp dụng vào blog mình. Xem hình demo dưới đây



Cách thực hiện khá đơn giản chỉ bao gồm 3 bước sau đây:

Bước 1: Chèn CSS trước ]]></b:skin>


/*Share-Selected-Text*/

@keyframes selectionSharerPopover-animation {
  0%{
  transform:matrix(0.97,0,0,1,0,12);
  filter:alpha(opacity=0);
  opacity:0
  }
  20%{
  transform:matrix(0.99,0,0,1,0,2);
  filter:alpha(opacity=70);
  opacity:.7
  }
  40%{
  transform:matrix(1,0,0,1,0,-1);
  filter:alpha(opacity=100);
  opacity:1
  }
  70%{
  transform:matrix(1,0,0,1,0,0);
  filter:alpha(opacity=100);
  opacity:1
  }
  100%{
  transform:matrix(1,0,0,1,0,0);
  filter:alpha(opacity=100);
  opacity:1
  }
}

#selectionSharerPopover {
  display: none;
  position: absolute;
  top: -100px;
  left: -100px;
  z-index: 1010;
}

#selectionSharerPopover:after {
  content: '';
  display: block;
  position: absolute;
  bottom: -3px;
  left: 50%;
  margin-left: -4px;
  width: 8px;
  height: 8px;
  -webkit-transform: rotate(45deg);
  transform: rotate(45deg);
  background: #262625;
  box-shadow: 0 0 2px #262625;
}

#selectionSharerPopover.anim {
  transition: top .075s ease-out;
  animation: selectionSharerPopover-animation 180ms forwards linear;
  -webkit-animation: selectionSharerPopover-animation 180ms forwards linear;
}

#selectionSharerPopover-inner {
  position:relative;
  overflow: hidden;
  -webkit-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
  border: 1px solid;
  border-color: #262625 #1c1c1b #121211;
  box-shadow: 0 1px 3px -1px rgba(0,0,0,0.7),inset 0 0 1px rgba(255,255,255,0.07),inset 0 0 2px rgba(255,255,255,0.15);
  background-image: linear-gradient(to bottom,rgba(49,49,47,0.97),#262625);
  background-repeat: repeat-x;
}

#selectionSharerPopover .selectionSharerPopover-clip {
  position: absolute;
  bottom: -11px;
  display: block;
  left: 50%;
  clip: rect(12px 24px 24px 0);
  margin-left: -12px;
  width: 24px;
  height: 24px;
  line-height: 24px;
}

#selectionSharerPopover .selectionSharerPopover-arrow {
  display: block;
  width: 20px;
  height: 20px;
  -webkit-transform: rotate(45deg) scale(0.5);
  transform: rotate(45deg) scale(0.5);
  background-color: #454543;
  border: 2px solid #121211;
  box-sizing:content-box;
}


.selectionSharer ul {
  padding: 0;
  display: inline;
}

.selectionSharer ul li {
  float: left;
  list-style: none;
  background: none;
  margin: 0;
}

.selectionSharer a.action {
  display:block;
  text-indent: -200px;
  margin: 5px 7px;
  width:20px;
  height: 20px;
  border: none;
}

.selectionSharer a:hover {
  color: #ccc;
}

.selectionSharer a.tweet {
  background: url('data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="171" height="139"><g transform="translate(-282.32053,-396.30734)"><path style="fill:white" d="m 453.82593,412.80619 c -6.3097,2.79897 -13.09189,4.68982 -20.20852,5.54049 7.26413,-4.35454 12.84406,-11.24992 15.47067,-19.46675 -6.79934,4.03295 -14.3293,6.96055 -22.34461,8.53841 -6.41775,-6.83879 -15.56243,-11.111 -25.68298,-11.111 -19.43159,0 -35.18696,15.75365 -35.18696,35.18525 0,2.75781 0.31128,5.44359 0.91155,8.01875 -29.24344,-1.46723 -55.16995,-15.47582 -72.52461,-36.76396 -3.02879,5.19662 -4.76443,11.24048 -4.76443,17.6891 0,12.20777 6.21194,22.97747 15.65332,29.28716 -5.76773,-0.18265 -11.19331,-1.76565 -15.93716,-4.40083 -0.004,0.14663 -0.004,0.29412 -0.004,0.44248 0,17.04767 12.12889,31.26806 28.22555,34.50266 -2.95247,0.80436 -6.06101,1.23398 -9.26989,1.23398 -2.2673,0 -4.47114,-0.22124 -6.62011,-0.63114 4.47801,13.97857 17.47214,24.15143 32.86992,24.43441 -12.04227,9.43796 -27.21366,15.06335 -43.69965,15.06335 -2.84014,0 -5.64082,-0.16722 -8.39349,-0.49223 15.57186,9.98421 34.06703,15.8094 53.93768,15.8094 64.72024,0 100.11301,-53.61524 100.11301,-100.11387 0,-1.52554 -0.0343,-3.04251 -0.10204,-4.55261 6.87394,-4.95995 12.83891,-11.15646 17.55618,-18.21305 z" /></g></svg>') no-repeat;
  background-size: 18px;
  background-position: 2px 4px;
}

.selectionSharer a.facebook {
  background: url('data:image/svg+xml;utf8,<svg viewBox="0 0 33 33" width="25" height="25" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><g><path style="fill:white" d="M 17.996,32L 12,32 L 12,16 l-4,0 l0-5.514 l 4-0.002l-0.006-3.248C 11.993,2.737, 13.213,0, 18.512,0l 4.412,0 l0,5.515 l-2.757,0 c-2.063,0-2.163,0.77-2.163,2.209l-0.008,2.76l 4.959,0 l-0.585,5.514L 18,16L 17.996,32z"></path></g></svg>') no-repeat;
  background-size: 18px;
  background-position: 0px 2px;
  display:none;
}

.selectionSharer a.email {
  background: url('data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="94" height="64"><g transform="translate(-10, -10)" fill="transparent"><rect x="0" y="0" width="114" height="114"></rect><path d="M12,12 L102,12 L102,72 L12,72 L12,12 Z M16,12 L53,49 C55.6666667,51 58.3333333,51 61,49 L98,12 L16,12 Z M15,72 L45,42 L15,72 Z M69,42 L99,72 L69,42 Z" stroke="white" stroke-width="5"></path></g></svg>') no-repeat;
  background-size: 20px;
  background-position: 0px 4px;
}


#selectionSharerPopunder.fixed {
  transition: bottom 0.5s ease-in-out;
  width: 100%;
  position: fixed;
  left: 0;
  bottom:-50px;
}

.selectionSharer {
  transition: -webkit-transform 0.6s ease-in-out;
}

.selectionSharer.moveDown {
  -webkit-transform: translate3d(0,60px,0);
}

#selectionSharerPopunder {
  position: absolute;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 0px;
  transition: height 0.5s ease-in-out;
  background: #ccc;
  border: none;
  box-shadow: inset 0px 10px 5px -10px rgba(0,0,0,0.5), inset 0px -10px 5px -10px rgba(0,0,0,0.5);
  border-radius: 0;
  overflow: hidden;
}

#selectionSharerPopunder.show {
  height: 50px;
}

.selectionSharerPlaceholder {
  height: 1em;
  margin-bottom: -2em;
  transition: height 0.5s ease-in-out;
}

.selectionSharerPlaceholder.show {
  height: 50px !important;
}

#selectionSharerPopunder-inner ul {
  overflow: hidden;
  float:right;
  margin: 0px;
}

#selectionSharerPopunder-inner ul li {
  padding: 5px;
  overflow: hidden;
}

#selectionSharerPopunder-inner label {
  color: white;
  font-weight: 300;
  line-height: 50px;
  margin: 0px 20px 0px 10px;
}

#selectionSharerPopunder-inner a {
  width: 30px;
  height: 30px;
  background-size: 30px;
}

#selectionSharerPopunder-inner a.tweet {
  background-position: 0px 2px;
}

Bước 2: Chèn đoạn javascript sau dưới <div class='post-footer-line post-footer-line-1'> hoặc <div class='post-footer-line post-footer-line-2'>


<script src='https://cdn.rawgit.com/blogthuthuatwin10/jquery/master/Share-Selected-Text.js' type='text/javascript'/>

Bước 3: Chèn đoạn văn bản trong <p></p>. 

Nếu bạn muốn vùng văn bản có tùy chọn bôi đen hiện popup chia sẻ thì bạn cho đoạn văn bản đó nằm trong <p>VÙNG VĂN BẢN CÓ TÙY CHỌN POPUP</p> trong khung soạn thảo HTML. Xem hình minh họa dưới đây để thấy rõ hơn



Như vậy với chỉ 3 bước đơn giản là bạn có thể thêm được tùy chọn tạo popup chia sẻ bài viết với trích dẫn khi bôi đen đoạn văn bản. Nếu bạn cảm thấy cần thiết thì thêm vào blog của mình.

Phổ biến trong tuần

Tin mới