(Ghost) Windows 10 Gamer Remix Edition v2 2017 by phuongcloudit

Xem

Windows 10 Gamer Remix v2 2017 Final tiếp nối Version 1, cập nhật lên phiên bản Creators Update Version 1703, đã add key kĩ thuật số (digital), do đó nếu máy có bản quyền số, cài xong sẽ tự động kích hoạt. Windows và Office chưa được kích hoạt. Bạn có thể tự active bằng công cụ chỉ có duy nhất ở bản ghost này, đặc biệt nhanh gọn, không nhiễm virus, không ảnh hưởng hệ thống. Yêu cầu cần kết nối Internet. Xem chi tiết >>

Phổ biến trong tuần

Tin mới