Cập nhật tháng 3 2017 Ghost Windows 7 Ultimate đa cấu hình no soft no drivers không cá nhân hóa

Xem
Ghost Windows 7 Ultimate đa cấu hình sử dụng cho máy tính Legacy boot ổ cứng cấu trúc MBR. Windows được tích hợp gói cập nhật bảo mật tháng 3 KB4012215, Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++ full, trình duyệt Internet Explorer 11, đã được tích hợp USB 3.0 Drivers chipset Intel. Bản ghost không tích hợp phần mềm, drivers, giữ nguyên gốc không chỉnh sửa và không cá nhân hóa. Windows đăng nhập tự động bằng tài khoản có tên Admin.

Bạn nào thích cài đặt bằng ISO xem bài viết Cập nhật tháng 3 2017 bộ cài Windows 7 Ultimate no soft no drivers không cá nhân hóa

Một vài hình ảnh chụp màn hình


Link tải

Download: Fshare  Goolge Drive

- 32 bit: WIN7ULTX86.GHO
Size: 2.97 GB
MD5: 9C42965A48D6E70FC931D8A177522E84
SHA1: 0EDB73C9742A4F880932EAF0BF506122EB09F43F
CRC32: 35932A10

- 64-bit: WIN7ULTX64.GHO
Size: 4.05 GB
MD5: 742D1F1821A9289B8B4167BE88B83E1C
SHA1: 5DD98DC5A914EE927AD92028B6C697CEA27BF7DE
CRC32: D631D46C

Chú ý

Nội dung và link tải trong bài viết do chúng tôi sưu tầm. chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Độc giả vui lòng tự scan virus và kiểm tra file.