Fix lỗi không vào được blogspot trên trình duyệt Microsoft Edge

Xem
Bạn nào đang dùng Windows 10 truy cập blog trên trình duyệt Microsoft Edge mà nhận được một thông báo màn hình màu đỏ và dòng chữ This website has been reported as unsafe. Lỗi này là do bị chặn bởi Microsoft SmartScreen không cho truy cập.


Để khắc phục lỗi này các bạn tắt bộ lọc smartscreen trên trình duyệt Microsoft Edge là được. Cách làm như sau:

1. Bấm vào dấu ... bên góc phải chọn Settings (cài đặt)


2. Tiếp tục chọn View advanced settings ( cài đặt nâng cao)


3. Kéo xuống dưới các bạn sẽ thấy dòng chữ Help protect me...., các bạn gạt nó từ On sang Off là được.


4. Load lại trang là bạn có thể truy cập blogspot bình thường.

Phổ biến trong tuần

Tin mới