Chia sẻ miễn phí giao diện blogger template của Blog thủ thuật win 10 v3

Giao diện được thiết kế lần này cập nhật cho bản v2 mà mình mới vừa chia sẻ cách đây ít bữa. Ở bản thiết kế mới vẫn dựa vào thiết kế của v2 nhưng được sửa lại phần chân trang, thêm Feature Posts và thêm tiện ích tác giả còn lại vẫn giữ nguyên do đó các bạn đã cài đặt bản v2 có thể cập nhật lên. Lấy ý tưởng từ giao diện của mẫu Blog mặc định Contempo và cập nhật theo xu hướng Material Design, cập nhật thêm một vài tính năng mới như menu trên giao diện điện thoại, thay đổi khung tìm kiếm mới, cập nhật khung nhận xét mới nhất của mẫu Contempo và thêm các nút chèn biểu tượng, code, ảnh và video, thay đổi style của phần nội dung nhận xét. Sử dụng material icon....

Danh sách cập nhật mới được thêm vào:

Nếu bạn nào đang sử dụng giao diện cũ của Blog mình có thể tải về cập nhật, lưu ý mình chỉ gửi link qua email cho bạn, nếu bạn nào muốn lấy thì để lại email bên dưới. Mình không giới thiệu nhiều chỉ viết hướng dẫn cài đặt. Trước hết bạn nên sao lưu mẫu cũ của mình lại trước khi thay thế mẫu mới. Một số bạn khi áp dụng mẫu vào có hiện tượng load chậm, bị giựt không chỉnh sửa được, vấn đề này là do blog của các bạn chưa có data bài viết. Các bạn nên có sẵn hơn 10 bài viết cho blog mình.


1. Thay giao diện

Đăng nhập vào Blog truy cập Chủ đề > Chỉnh sửa HTML sau đó copy code mới thay thế. Điểm đặc biệt ở giao diện mới lần này do áp dụng skin của mẫu mặc định Contempo nó tự động nhận dạng giao diện trên điện thoại di động cho nên bạn không phải tắt như những bản cũ. Trong phần bố cục phần tiện ích cũng thay đổi nhìn rất đẹp.


2. Thay Logo, mô tả, từ khóa, Facebook ID

Tìm từ khóa EvryacY.png và thay bằng link logo của bạn, lưu ý logo nên có định dạng ảnh .png hoặc .ico. Thay mô tả và từ khóa trong hai thẻ meta bên dưới <head>


<meta content='Chuyên trang chia chia sẻ thuật Windows 10' name='description'/>
<meta content='blogthuthuatwin10, Windows 10, Thủ thuật, Quản lý, Cài đặt Windows, Blogger, Blogspot' name='keywords'/>

Tìm đoạn dưới đây thay lại bằng ID tài khoản của bạn, với 583598571819746 nó còn nằm ở gần cuối thẻ đóng </body>


<meta content='583598571819746' property='fb:app_id'/>
<meta content='100003957343187' property='fb:admins'/>
<meta content='@thuthuatwin10' name='twitter:site'/>
<meta content='@thuthuatwin10' name='twitter:creator'/>

Thay từ khóa trong bài viết tìm kiếm keyword_collect thay bằng cụm từ khóa theo ý bạn, từ khóa sẽ xuất hiện bên dưới bài viết nếu trong bài viết bạn soạn thảo có từ hoặc cụm từ giống như bạn đã chèn trong template.


3. Thay Menu

Do mình thiết kế hai menu khác nhau cho giao diện máy tính và điện thoại cho nên các bạn phải thay cả hai phần. Để thay menu cho máy tính tìm từ khóa main-nav còn thay menu cho điện thoại tìm từ khóa toggleMenu ripple


Ngoài ra bạn cũng tìm kiếm từ khóa dds-menu và thay link trong hộp thoại popup ở các nútmore_vert nhé.


4. Thay Project ID

Nếu Blog các bạn đã cập nhật lượt xem bài viết từ trước, bạn cần thay lại Project ID, tìm từ khóa anhtuan1980-aed4d nó nằm cuối cùng trên thẻ đóng </body>.  Trường hợp Blog chưa cập nhật thì để nguyên Project ID của mẫu không cần thay.


5. Thêm trang liên hệ

Bạn tạo một trang tĩnh mới đặt tên là contact sau đó copy đoạn code dưới đây vào khung soạn thảo HTML rồi click xuất bản


<style>
.blanterinput{float:none;position:relative;margin-bottom:45px;margin-right:10px}.blanterinput input,.blanterinput textarea{font-size:15px;padding:15px 0;display:block;width:100%;border:none;border-bottom:1px solid #ddd}.blanterinput input:focus,.blanterinput textarea:focus{outline:0}.blanterinput label{color:#999;font-size:15px;font-weight:400;position:absolute;pointer-events:none;left:0;top:10px;transition:.2s ease all}.bar{position:relative;display:block;width:100%}.bar:after,.bar:before{content:'';height:2px;width:0;bottom:1px;position:absolute;background:#07ACEC;transition:.2s ease all}.bar:before{left:50%}.bar:after{right:50%}.blanterinput input:focus~.bar:after,.blanterinput input:focus~.bar:before,.blanterinput textarea:focus~.bar:after,.blanterinput textarea:focus~.bar:before{width:50%}.highlight{position:absolute;height:50%;width:100px;top:25%;left:0;pointer-events:none;opacity:.5}.blanterinput input:focus~.highlight,.blanterinput textarea:focus~.highlight{animation:inputHighlighter .3s ease}.blanterinput input:focus~label,.blanterinput input:valid~label,.blanterinput textarea:focus~label,.blanterinput textarea:valid~label{top:-20px;font-size:13px;color:#07ACEC}input#ContactForm1_contact-form-email-message{height:150px}input#ContactForm1_contact-form-submit{color:#fff!important;background:#07ACEC;padding:7px 20px;border-radius:4px;border:none;outline:0;box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,.12);cursor:pointer;transition:all .4s ease-in-out;text-transform:uppercase;float:left;margin-top:15px}input#ContactForm1_contact-form-submit:hover{box-shadow:0 8px 17px 0 rgba(0,0,0,.2),0 6px 20px 0 rgba(0,0,0,.19)}#ContactForm1_contact-form-error-message{float:right;background:#D32F2F;color:#fff;font-size:13px;font-weight:700;border-radius:3px}#ContactForm1_contact-form-success-message{float:right;background:#4CAF50;color:#fff;font-size:13px;font-weight:700;border-radius:3px}i.material-icons{font-size:18px;vertical-align:text-bottom}
</style>
<br />
<form name="contact-form">
<div class="blanterinput">
<input class="validate" id="ContactForm1_contact-form-name" name="name" required="" type="text" value="" />
<span class="highlight"></span>
<span class="bar"></span>
<label><i class="material-icons">person</i>&nbsp;&nbsp;Name</label>
</div>
<div class="blanterinput">
<input class="validate" id="ContactForm1_contact-form-email" name="email" required="" type="email" value="" />
<span class="highlight"></span>
<span class="bar"></span>
<label><i class="material-icons">email</i>&nbsp;&nbsp;Email</label>
</div>
<div class="blanterinput">
<textarea class="validate" cols="25" id="ContactForm1_contact-form-email-message" name="email-message" required="" rows="5"></textarea>
<span class="highlight"></span>
<span class="bar"></span>
<label><i class="material-icons">mic</i>&nbsp;&nbsp;Message</label>
</div>
<input id="ContactForm1_contact-form-submit" type="button" value="Send" />
<div id="ContactForm1_contact-form-error-message">
</div>
<div id="ContactForm1_contact-form-success-message">
</div>
</form>

6. Thêm trang chuyển hướng ra ngoài

Bạn tạo một trang tĩnh mới đặt tên ví dụ chuyển hướng trang sau đó copy đoạn code dưới đây vào khung soạn thảo HTML rồi click xuất bản


<style>
#button1,#button2{color:#fff;text-align:center;text-decoration:none;display:inline-block;font-size:14px;cursor:pointer;box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(255,255,255,.3),0 1px 3px -1px rgba(45,60,72,.5);text-shadow:0 1px 1px rgba(255,255,255,.35)}#button1{background-color:#4CAF50;border:1px solid #4CAF50;border-radius:3px;padding:7px 14px}#button2{background-color:#008CBA;border:1px solid #008CBA;border-radius:3px;padding:7px 26px}
</style>
<script type="text/javascript">
function getQueryVariable(t){for(var n=window.location.search.substring(1),e=n.split("&"),i=0;i<e.length;i++){var o=e[i].split("=");if(o[0]==t)return o[1]}return!1}function countDown(){time--,gett("timecount").innerHTML=time,-1==time&&(window.location=page)}function gett(t){return document.getElementById?document.getElementById(t):document.all?document.all.id:document.layers?document.layers.id:window.opera?window.opera.id:void 0}function init(){gett("timecount")?(setInterval(countDown,1e3),gett("timecount").innerHTML=time):setTimeout(init,50)}function closeWindow(){window.open("","_parent",""),window.close()}var time=30,page=getQueryVariable("url");document.onload=init(),$(document).ready(function(){$(".link-out-btn").click(function(){window.location=page}),$("#linkout").text(page)});
</script>
<br />
Bạn vừa nhấp vào một liên kết không thuộc <b><a href="http://www.blogthuthuatwin10.com/">www.blogthuthuatwin10.com</a></b><br />
Trang sẽ tự chuyển sang liên kết bạn vừa nhấp sau 
<span id="timecount"></span> giây!
<br />
<br />
Liên kết bạn muốn đến: <span id="linkout"></span><br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<button class="link-out-btn" id="button1">Chuyển ngay</button>
<button id="button2" onclick="javascript:closeWindow();">Từ chối</button>
</div>

Thay dòng text theo ý bạn và địa chỉ blog của bạn. Khi viết bài muốn chèn link ngoài ví dụ link http://demo-blogthuthuatwin10.blogspot.com qua trang chuyển hướng thì bạn chèn như sau:


http://www.blogthuthuatwin10.com/p/chuyen-huong-trang.html?url=http://demo-blogthuthuatwin10.blogspot.com

Trường hợp bạn muốn làm nổi bật nút giống như nút Demo ở trên thì thêm class='down' trong link, ví dụ:8. Thêm trang điều khoản khi tải file

Bạn tạo một trang tĩnh mới đặt tên ví dụ terms-of-use sau đó copy đoạn code dưới đây vào khung soạn thảo HTML rồi click xuất bản


<style>
#button1,#button2{color:#fff;text-align:center;text-decoration:none;display:inline-block;font-size:14px;cursor:pointer;box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(255,255,255,.3),0 1px 3px -1px rgba(45,60,72,.5);text-shadow:0 1px 1px rgba(255,255,255,.35)}#button1{background-color:#4CAF50;border:1px solid #4CAF50;border-radius:3px;padding:7px 14px}#button2{background-color:#008CBA;border:1px solid #008CBA;border-radius:3px;padding:7px 24px}
</style>
<script type="text/javascript">
function getQueryVariable(t){for(var n=window.location.search.substring(1),e=n.split("&"),i=0;i<e.length;i++){var o=e[i].split("=");if(o[0]==t)return o[1]}return!1}function countDown(){time--,gett("timecount").innerHTML=time,-1==time&&(window.location=page)}function gett(t){return document.getElementById?document.getElementById(t):document.all?document.all.id:document.layers?document.layers.id:window.opera?window.opera.id:void 0}function init(){gett("timecount")?(setInterval(countDown,1e3),gett("timecount").innerHTML=time):setTimeout(init,50)}function closeWindow(){window.open("","_parent",""),window.close()}var time=0,page=getQueryVariable("url");document.onload=init(),$(document).ready(function(){$(".link-out-btn").click(function(){window.location=page}),$("#linkout").text(page)});
</script>
<div style="text-align: center;">
<b><span style="font-size: large;">ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG</span></b></div>
<br />
<ol>
<li>Blog chúng tôi hoạt động hoàn toàn tự nguyện và phi lợi nhuận nhằm mang đến cho các bạn sự trải nghiệm tốt nhất về hệ điều hành Windows 10.&nbsp;</li>
<li>Chúng tôi cam kết không gắn quảng cáo hoặc chèn link rút gọn để kiếm tiền. Phần mềm hoặc file được cung cấp link tải miễn phí.</li>
<li>Mọi người có thể lấy bài viết, link tải từ blog chúng tôi chia sẻ qua các trang hoặc diễn đàn khác mà không phải xin phép tác giả hoặc ghi nguồn.</li>
<li>Chúng tôi không chịu trách nhiệm với lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng file hoặc phần mềm. Nếu các bạn gặp khăn có thể <a href='https://www.messenger.com/t/kequaduongvodanh' onclick='javascript:window.open(this.href, &quot;bloggerPopup&quot;, &quot;toolbar=0,location=0,statusbar=0,menubar=0,scrollbars=yes,width=590,height=540&quot;); return false;' rel='nofollow' target='blank' title='Hỗ trợ trực tuyến'>nhắn tin</a> trực tiếp với chúng tôi trên Facebook.</li>
<li>Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Blog của chúng tôi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và đừng quên <a class='share' href='http://www.blogger.com/follow-blog.g?blogID=4562796330339503496' onclick='javascript:window.open(this.href, &quot;bloggerPopup&quot;, &quot;toolbar=0,location=0,statusbar=1,menubar=0,scrollbars=yes,width=590,height=540&quot;); return false;' rel='nofollow' target='blank' title='Theo dõi Blog này'>theo dõi Blog</a> để thường xuyên cập nhật tin tức mới nhé!</li>
</ol>
<br />
<div style="text-align: center;">
<button class="link-out-btn" id="button1">Tôi đồng ý</button>
<button id="button2" onclick="javascript:closeWindow();">Từ chối</button>
</div>
<br />

Thay dòng text theo ý bạn. Khi viết bài muốn chèn link vào trang điều khoản ví dụ muốn chèn link tải https://app.box.com/s/5sh7ad1de7ehjmgq59y30eflhavlcjas các bạn chèn theo mẫu sau:


http://www.blogthuthuatwin10.com/p/terms-of-use.html?url=https://app.box.com/s/5sh7ad1de7ehjmgq59y30eflhavlcjas

Trường hợp bạn muốn làm nổi bật nút giống như nút Demo ở trên thì thêm class='down' trong link. Xem ví dụ:9. Chèn link tải vào hộp popup

Tương tự như mục 8 chỉ khác ở trên là trang điều khoản có thể áp dụng cho nhiều link tải trong một bài viết, còn trong bài viết chỉ có một link tải duy nhất thì các bạn nên chèn vào hộp popup. Lấy ví dụ các bạn muốn chèn link tải https://app.box.com/s/bzgoyqhsl9j0b1zte1py43qnrx32yojy vào chữ iOS 11 theme thì trong bài viết các bạn chuyển qua khung soạn thảo HTML chèn đoạn code dưới cùng bài viết


<div class="cd-popup" role="alert">
<div class="cd-popup-container">
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;">ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG</span></div>
<br />
1. Blog chúng tôi hoạt động hoàn toàn tự nguyện và phi lợi nhuận nhằm mang đến cho các bạn sự trải nghiệm tốt nhất về Windows 10.<br />
2. Chúng tôi cam kết không gắn quảng cáo hoặc chèn link rút gọn để kiếm tiền. Các tập tin được cung cấp link tải miễn phí.<br />
3. Mọi người có thể lấy bài viết, link tải từ blog chúng tôi chia sẻ qua các trang hoặc diễn đàn khác mà không phải xin phép tác giả hoặc ghi nguồn.<br />
4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng tập tin.<br />
5. Nếu các bạn gặp khăn có thể <a href="https://www.messenger.com/t/kequaduongvodanh" onclick="javascript:window.open(this.href, &quot;bloggerPopup&quot;, &quot;toolbar=0,location=0,statusbar=0,menubar=0,scrollbars=yes,width=590,height=540&quot;); return false;" rel="nofollow" target="blank" title="Hỗ trợ trực tuyến">liên hệ</a> trực tiếp với chúng tôi.<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<button class="clickbutton" onclick="down();">Tôi đồng ý</button>
</div>
<a class="cd-popup-close img-replace" href="javascript:void(0);"></a>
 </div>
</div>
<script>
function down()
{
 mywindow = window.open('https://app.box.com/s/bzgoyqhsl9j0b1zte1py43qnrx32yojy');
}
</script>

Thay dòng text theo ý bạn, để chèn link vào chữ iOS 11 theme ta chèn như sau:


<a class="cd-popup-trigger" href="javascript:void(0);">iOS 11 theme</a>

Xem ví dụ:10. Thêm bài đăng gần đây theo nhãn dưới chân trang

Dưới chân trang mình thêm sẵn 4 tiện ích HTML/Javascript trong đó đã bào gồm đoạn script bạn cần vào Bố cục chỉnh sửa lại tiện ích thay bằng nhẵn của blog bạn, Ví dụ về đoạn script cho nhãn Tin tức


<h2><span><a href='/search/label/Tin%20tức?&max-results=10'>Tin tức</a></span></h2>
<script src='/feeds/posts/summary/-/Tin%20tức?alt=json-in-script&amp;callback=rcpost'></script>

Bạn cần thay những chỗ mình để in đậm. Trường hợp bạn muốn thêm tiện ích này ở sidebar thì bạn chèn đoạn script với nội dung sau:


<h2><span><a href='/search/label/Tin%20tức?&max-results=10'>Tin tức</a></span></h2>
<script src='/feeds/posts/summary/-/Tin%20tức?alt=json-in-script&amp;callback=rcpost'></script>

11. Thay uri của blog sử dụng cho tiện ích nhận bài mới qua email

Tìm uri=blogthuthuatwin10 trong đoạn javscript ngay trên thẻ </head> trong đó blogthuthuatwin10 chính là uri blog. Cách lấy uri blog vào bố cục chọn thêm tiện ích Theo dõi qua Email, trong tiện ích để ý phần URL FeedBurner nó có dạng http://feeds.feedburner.com/blogthuthuatwin10 thì bạn chỉ cần lấy phần blogthuthuatwin10 vì đó là uri của Blog xong bỏ không thêm tiện ích.


12. Cách viết bài

Khi viết bài phải sử dụng dấu ngắt nháy trên thanh công cụ soạn thảo sau 3 dòng mở bài trở lên. Hình ảnh khi chèn nếu là hình lớn để kích thước ban đầu. Nếu muốn chèn nội dụng vào khung thì khi soạn xong bài chuyển qua HTML chèn như sau:


<div class="codeHeader">
 <a class="copy-text" data-clipboard-target="#p1" href="javascript:void(0);"><i class="fa fa-files-o"></i> Copy</a>
</div>
<pre class="code" id="p1">
Nội dung
</pre>

Nếu muốn chèn nội dung thứ 2, 3, 4... thì thay p1 bằng p2, p3, p4...Trường hợp trong bài viết nếu bạn muốn có popup chia sẻ thì trong khung soạn thảo HTML sử dụng thẻ <p>vùng văn bản có tùy chọn popup</p>


13. Sử dụng Material icons và Font Awesome icons

Material Icons hay Google icons có thiết kế đẹp hơn của Font Awesome tuy nhiên về số lượng biểu tượng lại ít hơn Font Awesome cho nên bạn có thể sử dụng đồng thời cả hai theo sở thích của mình. Để thay Material icons truy cập liên kết http://materializecss.com/icons.html hoặc https://material.io/icons còn thay Font Awesome icons truy cập http://fontawesome.io/icons. Bạn có thể thêm icons trực tiếp trong template hoặc trong bài viết. Lưu ý trong template đã chèn sẵn link thư viện icons của cả hai rồi cho nên bạn không phải thêm nữa.


14. Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong nhận xét

Nếu bạn muốn chèn biểu tượng cảm xúc khác ngoài những biểu tượng đã có thì truy cập liên kết https://emoji.codes copy shortcode vào khung nhận xét.


Chia sẻ miễn phí giao diện blogger template của Blog thủ thuật win 10 v3 Nguyễn Tuấn 5 of 5
Giao diện được thiết kế lần này cập nhật cho bản v2 mà mình mới vừa chia sẻ cách đây ít bữa. Ở bản thiết kế mới vẫn dựa vào thiết kế của v2 ...

Tin khác


Loading...

 1. Trả lời
  1. Ghi sai nội dung rồi nhé :slight_frown: xem lại cuối bài viết :grin:

   Xóa
 2. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: ngolong.nd@gmail.com
  Cảm ơn anh nhiều, thật sự em rất ngưỡng mộ tinh thần chia sẻ và nghiên cứu của anh. em rất hi vọng ngày nào anh ra hà nội sẽ inbox mấy anh em trong nhóm off tí

  Trả lờiXóa
 3. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: truongthanhdat1995@gmail.com
  Em cảm ơn a rất nhiều :heart_eyes:

  Trả lờiXóa
 4. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: ilovemuk36@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình vừa gửi :e-mail: rồi đó :grinning:

   Xóa
 5. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: huy.castiel@gmail.com
  Cảm ơn bác :3

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vừa gửi :e-mail: rồi nhé :relieved:

   Xóa
 6. em cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại ạ.
  Email: cysbmail@gmail.com
  Em vừa comment mà không biết sao không được đành comment lại ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đã gửi :e-mail: rồi nhé :thumbsup:

   Xóa
 7. ai nhận dc chưa ad gửi mình với mail : kyduong911@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sai nội dung rồi nhé :slight_smile: bạn xem người ta viết sao thì viết y vậy :smiley:

   Xóa
 8. Tôi cam kết ko sử dụng theme này nhằm mục đích thương mại. Email: cntthatinh@gmail.com

  Trả lờiXóa
 9. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: dongviet.dvv@gmail.com

  Trả lờiXóa
 10. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: paultranvanminh@gmail.com
  cám ơn admin nhiều

  Trả lờiXóa
 11. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: quocbinh.ga@gmail.com
  cám ơn admin nhiều

  Trả lờiXóa
 12. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: sitevetinhso2@gmail.com

  Trả lờiXóa
 13. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: huyph.it@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn không đăng nhập tài khoản Google nên mình chả biết là ai :thinking: nên mình không gửi nhé

   Xóa
 14. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: địa chỉ email

  Trả lờiXóa
 15. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: baokool12@gmail.com

  Trả lờiXóa
 16. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email:theanh.0997@gmail.com

  Trả lờiXóa
 17. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: hoangtuthattinh2014@gmail.com

  Trả lờiXóa
 18. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: hoanhihint@gmail.com

  Trả lờiXóa
 19. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  starbinh76@gmail.com
  // Tks bác :D

  Trả lờiXóa
 20. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: izug.vn@gmail.com

  Trả lờiXóa
 21. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: huutuanbg97@gmail.com

  Trả lờiXóa
 22. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: nhavietcode@gmail.com

  Trả lờiXóa
 23. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email : tuananhle732@gmail.com

  Trả lờiXóa
 24. Tôi cam kết ko sử dụng theme này nhằm mục đích thương mại. Email: cuong89504@gmail.com

  Trả lờiXóa
 25. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: kharibloger@gmail.com
  cảm ơn bác nhiều

  Trả lờiXóa
 26. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: hoanganhquangninh@gmail.com

  Trả lờiXóa
 27. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: anh2001vt@gmail.com

  Trả lờiXóa
 28. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: hezo.anvu@gmail.com

  Trả lờiXóa
 29. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: cbachubinhan@gmail.com

  Trả lờiXóa
 30. Em cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại hay phi thương mại.
  Email của em: csskgioitinh@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Anh gửi :paperclip: vào :e-mail: rồi đấy :thumbsup:

   Xóa
 31. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: hdoptimus@gmail.com

  Trả lờiXóa
 32. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: mrjack.vip.it@gmail.com

  Cảm ơn anh nhiều nhé :grinning:

  Trả lờiXóa
 33. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: daylasomot@gmail.coml

  Trả lờiXóa
 34. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: nhatpro204@gmail.com

  Trả lờiXóa
 35. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: thuthuatpc9186@gmail.com

  Trả lờiXóa
 36. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: thinhnguyen597@gmail.com
  Cảm ơn anh <3

  Trả lờiXóa
 37. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: maithanhchung@drivekgh.com
  Cảm ơn anh nhiều !

  Trả lờiXóa
 38. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: djnghiasexremix@gmail.com

  Trả lờiXóa
 39. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: vutienanh2901@gmail.com

  Trả lờiXóa
 40. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: lethong130@gmail.com

  Trả lờiXóa
 41. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 42. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: haiphungmarketing@gmail.com
  THanks bác

  Trả lờiXóa
 43. tôi cam kết không sử dụng theme này với mục đích thương mại
  qkhuyit@gmail.com
  em cảm ơn ạ.

  Trả lờiXóa
 44. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email : danhtkevax@gmail.com
  Cám ơn ad nhiều <3

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. em nhận được rồi ạ . em cám ơn a ạ

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 45. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: conkiencang112233@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bác cho em hỏi, phần nút like fb thay đổi như nào thế, nút download e chèn cũng không được, không hiển thị gì luôn, phần tags từ khóa thì làm như nào, có phải nó là phần nhãn không? của e không hiển thị.?

   Xóa
 46. Em cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: leducanhnth@gmail.com
  tks a

  Trả lờiXóa
 47. Em cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: zailaocai@yahoo.com
  tks a

  Trả lờiXóa
 48. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: daviddat953@gmail.com

  Trả lờiXóa
 49. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: notmypt@gmail.com
  Thanks

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đã nhận được, cảm ơn @Nguyễn Tuấn

   Xóa
 50. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  huynhnhotam@gmail.com

  Trả lờiXóa
 51. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: tuantu.info@gmail.com
  Em cảm ơn a rất nhiều 😍

  Trả lờiXóa
 52. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: địa chỉ email

  Trả lờiXóa
 53. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: sagf2001@gmail.coml
  Cảm ơn admin nhiều

  Trả lờiXóa
 54. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại

  Email: daoxuankien1992@gmail.com

  Cảm ơn anh.. Em muốn theme video ạ cảm ơn anh rất nhiều

  Trả lờiXóa
 55. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: superkid14031998@gmail.com

  Trả lờiXóa
 56. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: jeremyhoang08@gmail.com

  Cảm ơn ad!

  Trả lờiXóa
 57. Tôi cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại.
  Email: hieunguyen5693@gmail.com
  Em cảm ơn a rất nhiều

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có chữ download bên cạnh chữ demo mà 😁

   Xóa
  2. anh ơi cho em hỏi chút, có thủ thuật nào trên blog khi ng ta chia sẽ bài viết lên fb mới hiển thị link tải không ạ

   Xóa
 58. ad cho m hỏi sao m cài template này không có phân trang z? cái mục featured post của nó không thấy ad đề cập khi cài đặt

  Trả lờiXóa