02/10/2017

Chia sẻ miễn phí giao diện blogger template của Blog thủ thuật win 10 v4

lượt xem 36 nhận xét thumb_up

Lấy ý tưởng từ giao diện của mẫu Blog mặc định Contempo và cập nhật theo xu hướng Material Design. Bản cập nhật v4 vẫn dựa theo thiết kế của bản v3 nhưng được cập nhật thêm một vài tính năng mới như menu trên giao diện điện thoại, thay đổi khung tìm kiếm mới, cập nhật khung nhận xét mới nhất của mẫu Contempo và thêm các nút chèn biểu tượng, code, ảnh và video, thay đổi style của phần nội dung nhận xét. Sử dụng material icon....
Danh sách cập nhật mới được thêm vào:

Nếu bạn nào đang sử dụng giao diện cũ của Blog mình có thể tải về cập nhật, lưu ý mình chỉ gửi link qua email cho bạn, nếu bạn nào muốn lấy thì để lại email bên dưới. Mình không giới thiệu nhiều chỉ viết hướng dẫn cài đặt. Trước hết bạn nên sao lưu mẫu cũ của mình lại trước khi thay thế mẫu mới. Một số bạn khi áp dụng mẫu vào có hiện tượng load chậm, bị giựt không chỉnh sửa được, vấn đề này là do blog của các bạn chưa có data bài viết. Các bạn nên có sẵn hơn 10 bài viết cho blog mình.


1. Thay giao diện

Đăng nhập vào Blog truy cập Chủ đề > Chỉnh sửa HTML sau đó copy code mới thay thế. Điểm đặc biệt ở giao diện mới lần này do áp dụng skin của mẫu mặc định Contempo nó tự động nhận dạng giao diện trên điện thoại di động cho nên bạn không phải tắt như những bản cũ. Trong phần bố cục phần tiện ích cũng thay đổi nhìn rất đẹp.


2. Thay Logo, mô tả, từ khóa, Facebook ID

Tìm từ khóa cfd3Igo.png và thay bằng link logo của bạn, lưu ý logo nên có định dạng ảnh .png hoặc .ico. Thay mô tả và từ khóa trong hai thẻ meta bên dưới <head>


<meta content='Chuyên trang chia chia sẻ thuật Windows 10' name='description'/>
<meta content='blogthuthuatwin10, Windows 10, Thủ thuật, Quản lý, Cài đặt Windows, Blogger, Blogspot' name='keywords'/>

Tìm đoạn dưới đây thay lại bằng ID tài khoản của bạn, với 583598571819746 nó còn nằm ở gần cuối thẻ đóng </body>


<meta content='583598571819746' property='fb:app_id'/>
<meta content='100003957343187' property='fb:admins'/>
<meta content='@thuthuatwin10' name='twitter:site'/>
<meta content='@thuthuatwin10' name='twitter:creator'/>

Thay từ khóa trong bài viết tìm kiếm keyword_collect thay bằng cụm từ khóa theo ý bạn, từ khóa sẽ xuất hiện bên dưới bài viết nếu trong bài viết bạn soạn thảo có từ hoặc cụm từ giống như bạn đã chèn trong template.


3. Thay Menu

Do mình thiết kế hai menu khác nhau cho giao diện máy tính và điện thoại cho nên các bạn phải thay cả hai phần. Để thay menu cho máy tính tìm từ khóa main-nav còn thay menu cho điện thoại tìm từ khóa toggleMenu ripple


Ngoài ra bạn cũng tìm kiếm từ khóa dd-menudds-menu và thay link trong hộp thoại popup ở các nútmore_vert nhé.


4. Thay Project ID

Nếu Blog các bạn đã cập nhật lượt xem bài viết từ trước, bạn cần thay lại Project ID, tìm từ khóa anhtuan1980-aed4d nó nằm cuối cùng trên thẻ đóng </body>.  Trường hợp Blog chưa cập nhật thì để nguyên Project ID của mẫu không cần thay.


5. Thêm trang liên hệ

Bạn tạo một trang tĩnh mới đặt tên là contact sau đó copy đoạn code dưới đây vào khung soạn thảo HTML rồi click xuất bản


<style>
.blanterinput{float:none;position:relative;margin-bottom:45px;margin-right:10px}.blanterinput input,.blanterinput textarea{font-size:15px;padding:15px 0;display:block;width:100%;border:none;border-bottom:1px solid #ddd}.blanterinput input:focus,.blanterinput textarea:focus{outline:0}.blanterinput label{color:#999;font-size:15px;font-weight:400;position:absolute;pointer-events:none;left:0;top:10px;transition:.2s ease all}.bar{position:relative;display:block;width:100%}.bar:after,.bar:before{content:'';height:2px;width:0;bottom:1px;position:absolute;background:#07ACEC;transition:.2s ease all}.bar:before{left:50%}.bar:after{right:50%}.blanterinput input:focus~.bar:after,.blanterinput input:focus~.bar:before,.blanterinput textarea:focus~.bar:after,.blanterinput textarea:focus~.bar:before{width:50%}.highlight{position:absolute;height:50%;width:100px;top:25%;left:0;pointer-events:none;opacity:.5}.blanterinput input:focus~.highlight,.blanterinput textarea:focus~.highlight{animation:inputHighlighter .3s ease}.blanterinput input:focus~label,.blanterinput input:valid~label,.blanterinput textarea:focus~label,.blanterinput textarea:valid~label{top:-20px;font-size:13px;color:#07ACEC}input#ContactForm1_contact-form-email-message{height:150px}input#ContactForm1_contact-form-submit{color:#fff!important;background:#07ACEC;padding:7px 20px;border-radius:4px;border:none;outline:0;box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,.12);cursor:pointer;transition:all .4s ease-in-out;text-transform:uppercase;float:left;margin-top:15px}input#ContactForm1_contact-form-submit:hover{box-shadow:0 8px 17px 0 rgba(0,0,0,.2),0 6px 20px 0 rgba(0,0,0,.19)}#ContactForm1_contact-form-error-message{float:right;background:#D32F2F;color:#fff;font-size:13px;font-weight:700;border-radius:3px}#ContactForm1_contact-form-success-message{float:right;background:#4CAF50;color:#fff;font-size:13px;font-weight:700;border-radius:3px}i.material-icons{font-size:18px;vertical-align:text-bottom}
</style>
<br />
<form name="contact-form">
<div class="blanterinput">
<input class="validate" id="ContactForm1_contact-form-name" name="name" required="" type="text" value="" />
<span class="highlight"></span>
<span class="bar"></span>
<label><i class="material-icons">person</i>&nbsp;&nbsp;Name</label>
</div>
<div class="blanterinput">
<input class="validate" id="ContactForm1_contact-form-email" name="email" required="" type="email" value="" />
<span class="highlight"></span>
<span class="bar"></span>
<label><i class="material-icons">email</i>&nbsp;&nbsp;Email</label>
</div>
<div class="blanterinput">
<textarea class="validate" cols="25" id="ContactForm1_contact-form-email-message" name="email-message" required="" rows="5"></textarea>
<span class="highlight"></span>
<span class="bar"></span>
<label><i class="material-icons">mic</i>&nbsp;&nbsp;Message</label>
</div>
<input id="ContactForm1_contact-form-submit" type="button" value="Send" />
<div id="ContactForm1_contact-form-error-message">
</div>
<div id="ContactForm1_contact-form-success-message">
</div>
</form>

6. Thêm trang chuyển hướng ra ngoài

Bạn tạo một trang tĩnh mới đặt tên ví dụ chuyển hướng trang sau đó copy đoạn code dưới đây vào khung soạn thảo HTML rồi click xuất bản


<style>
#button1,#button2{color:#fff;text-align:center;text-decoration:none;display:inline-block;font-size:14px;cursor:pointer;box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(255,255,255,.3),0 1px 3px -1px rgba(45,60,72,.5);text-shadow:0 1px 1px rgba(255,255,255,.35)}#button1{background-color:#4CAF50;border:1px solid #4CAF50;border-radius:3px;padding:7px 14px}#button2{background-color:#008CBA;border:1px solid #008CBA;border-radius:3px;padding:7px 26px}
</style>
<script type="text/javascript">
function getQueryVariable(t){for(var n=window.location.search.substring(1),e=n.split("&"),i=0;i<e.length;i++){var o=e[i].split("=");if(o[0]==t)return o[1]}return!1}function countDown(){time--,gett("timecount").innerHTML=time,-1==time&&(window.location=page)}function gett(t){return document.getElementById?document.getElementById(t):document.all?document.all.id:document.layers?document.layers.id:window.opera?window.opera.id:void 0}function init(){gett("timecount")?(setInterval(countDown,1e3),gett("timecount").innerHTML=time):setTimeout(init,50)}function closeWindow(){window.open("","_parent",""),window.close()}var time=30,page=getQueryVariable("url");document.onload=init(),$(document).ready(function(){$(".link-out-btn").click(function(){window.location=page}),$("#linkout").text(page)});
</script>
<br />
Bạn vừa nhấp vào một liên kết không thuộc <b><a href="http://www.blogthuthuatwin10.com/">www.blogthuthuatwin10.com</a></b><br />
Trang sẽ tự chuyển sang liên kết bạn vừa nhấp sau 
<span id="timecount"></span> giây!
<br />
<br />
Liên kết bạn muốn đến: <span id="linkout"></span><br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<button class="link-out-btn" id="button1">Chuyển ngay</button>
<button id="button2" onclick="javascript:closeWindow();">Từ chối</button>
</div>

Thay dòng text theo ý bạn và địa chỉ blog của bạn. Khi viết bài muốn chèn link ngoài ví dụ link http://demo-blogthuthuatwin10.blogspot.com qua trang chuyển hướng thì bạn chèn như sau:


http://www.blogthuthuatwin10.com/p/chuyen-huong-trang.html?url=http://demo-blogthuthuatwin10.blogspot.com

Trường hợp bạn muốn làm nổi bật nút giống như nút Demo ở trên thì thêm class='down' trong link, ví dụ:8. Thêm trang điều khoản khi tải file

Bạn tạo một trang tĩnh mới đặt tên ví dụ terms-of-use sau đó copy đoạn code dưới đây vào khung soạn thảo HTML rồi click xuất bản


<style>
#button1,#button2{color:#fff;text-align:center;text-decoration:none;display:inline-block;font-size:14px;cursor:pointer;box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(255,255,255,.3),0 1px 3px -1px rgba(45,60,72,.5);text-shadow:0 1px 1px rgba(255,255,255,.35)}#button1{background-color:#4CAF50;border:1px solid #4CAF50;border-radius:3px;padding:7px 14px}#button2{background-color:#008CBA;border:1px solid #008CBA;border-radius:3px;padding:7px 24px}
</style>
<script type="text/javascript">
function getQueryVariable(t){for(var n=window.location.search.substring(1),e=n.split("&"),i=0;i<e.length;i++){var o=e[i].split("=");if(o[0]==t)return o[1]}return!1}function countDown(){time--,gett("timecount").innerHTML=time,-1==time&&(window.location=page)}function gett(t){return document.getElementById?document.getElementById(t):document.all?document.all.id:document.layers?document.layers.id:window.opera?window.opera.id:void 0}function init(){gett("timecount")?(setInterval(countDown,1e3),gett("timecount").innerHTML=time):setTimeout(init,50)}function closeWindow(){window.open("","_parent",""),window.close()}var time=0,page=getQueryVariable("url");document.onload=init(),$(document).ready(function(){$(".link-out-btn").click(function(){window.location=page}),$("#linkout").text(page)});
</script>
<div style="text-align: center;">
<b><span style="font-size: large;">ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG</span></b></div>
<br />
<ol>
<li>Blog chúng tôi hoạt động hoàn toàn tự nguyện và phi lợi nhuận nhằm mang đến cho các bạn sự trải nghiệm tốt nhất về hệ điều hành Windows 10.&nbsp;</li>
<li>Chúng tôi cam kết không gắn quảng cáo hoặc chèn link rút gọn để kiếm tiền. Phần mềm hoặc file được cung cấp link tải miễn phí.</li>
<li>Mọi người có thể lấy bài viết, link tải từ blog chúng tôi chia sẻ qua các trang hoặc diễn đàn khác mà không phải xin phép tác giả hoặc ghi nguồn.</li>
<li>Chúng tôi không chịu trách nhiệm với lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng file hoặc phần mềm. Nếu các bạn gặp khăn có thể <a href='https://www.messenger.com/t/kequaduongvodanh' onclick='javascript:window.open(this.href, &quot;bloggerPopup&quot;, &quot;toolbar=0,location=0,statusbar=0,menubar=0,scrollbars=yes,width=590,height=540&quot;); return false;' rel='nofollow' target='blank' title='Hỗ trợ trực tuyến'>nhắn tin</a> trực tiếp với chúng tôi trên Facebook.</li>
<li>Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Blog của chúng tôi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và đừng quên <a class='share' href='http://www.blogger.com/follow-blog.g?blogID=4562796330339503496' onclick='javascript:window.open(this.href, &quot;bloggerPopup&quot;, &quot;toolbar=0,location=0,statusbar=1,menubar=0,scrollbars=yes,width=590,height=540&quot;); return false;' rel='nofollow' target='blank' title='Theo dõi Blog này'>theo dõi Blog</a> để thường xuyên cập nhật tin tức mới nhé!</li>
</ol>
<br />
<div style="text-align: center;">
<button class="link-out-btn" id="button1">Tôi đồng ý</button>
<button id="button2" onclick="javascript:closeWindow();">Từ chối</button>
</div>
<br />

Thay dòng text theo ý bạn. Khi viết bài muốn chèn link vào trang điều khoản ví dụ muốn chèn link tải https://app.box.com/s/5sh7ad1de7ehjmgq59y30eflhavlcjas các bạn chèn theo mẫu sau:


http://www.blogthuthuatwin10.com/p/terms-of-use.html?url=https://app.box.com/s/5sh7ad1de7ehjmgq59y30eflhavlcjas

Trường hợp bạn muốn làm nổi bật nút giống như nút Demo ở trên thì thêm class='down' trong link. Xem ví dụ:9. Chèn link tải vào hộp popup

Tương tự như mục 8 chỉ khác ở trên là trang điều khoản có thể áp dụng cho nhiều link tải trong một bài viết, còn trong bài viết chỉ có một link tải duy nhất thì các bạn nên chèn vào hộp popup. Lấy ví dụ các bạn muốn chèn link tải https://app.box.com/s/bzgoyqhsl9j0b1zte1py43qnrx32yojy vào chữ iOS 11 theme thì trong bài viết các bạn chuyển qua khung soạn thảo HTML chèn đoạn code dưới cùng bài viết


<div class="cd-popup" role="alert">
<div class="cd-popup-container">
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;">ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG</span></div>
<br />
1. Blog chúng tôi hoạt động hoàn toàn tự nguyện và phi lợi nhuận nhằm mang đến cho các bạn sự trải nghiệm tốt nhất về Windows 10.<br />
2. Chúng tôi cam kết không gắn quảng cáo hoặc chèn link rút gọn để kiếm tiền. Các tập tin được cung cấp link tải miễn phí.<br />
3. Mọi người có thể lấy bài viết, link tải từ blog chúng tôi chia sẻ qua các trang hoặc diễn đàn khác mà không phải xin phép tác giả hoặc ghi nguồn.<br />
4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng tập tin.<br />
5. Nếu các bạn gặp khăn có thể <a href="https://www.messenger.com/t/kequaduongvodanh" onclick="javascript:window.open(this.href, &quot;bloggerPopup&quot;, &quot;toolbar=0,location=0,statusbar=0,menubar=0,scrollbars=yes,width=590,height=540&quot;); return false;" rel="nofollow" target="blank" title="Hỗ trợ trực tuyến">liên hệ</a> trực tiếp với chúng tôi.<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<button class="clickbutton" onclick="down();">Tôi đồng ý</button>
</div>
<a class="cd-popup-close img-replace" href="javascript:void(0);"></a>
 </div>
</div>
<script>
function down()
{
 mywindow = window.open('https://app.box.com/s/bzgoyqhsl9j0b1zte1py43qnrx32yojy');
}
</script>

Thay dòng text theo ý bạn, để chèn link vào chữ iOS 11 theme ta chèn như sau:


<a class="cd-popup-trigger" href="javascript:void(0);">iOS 11 theme</a>

Xem ví dụ:10. Thêm bài đăng gần đây theo nhãn dưới chân trang

Dưới chân trang mình thêm sẵn 4 tiện ích HTML/Javascript trong đó đã bào gồm đoạn script bạn cần vào Bố cục chỉnh sửa lại tiện ích thay bằng nhẵn của blog bạn, Ví dụ về đoạn script cho nhãn Tin tức


<h3><span><a href='/search/label/Tin%20tức?&max-results=10'>Tin tức</a></span></h3>
<script src='/feeds/posts/summary/-/Tin%20tức?alt=json-in-script&amp;callback=rcpost'></script>

Bạn cần thay những chỗ mình để in đậm. Trường hợp bạn muốn thêm tiện ích này ở sidebar thì bạn chèn đoạn script với nội dung sau:


<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<h2><span><a href='/search/label/Tin%20tức?&max-results=10'>Tin%20tức</a></span></h2>
<script src='/feeds/posts/summary/-/Tin%20tức?alt=json-in-script&amp;callback=rcpost'></script>
</b:if>

11. Lấy số lượt theo dõi từ mạng xã hội

Các bạn xem bài viết Hướng dẫn tạo javascript lấy số lượt theo dõi từ các trang mạng xã hội để biết cách lấy ID và API Key sau đó vào chỉnh sửa template gõ từ khóa tìm kiếm </head> đoạn javascript mình đặt nó nằm ngay phía trên các bạn thay ID và API Key vào là được. Số lượt theo dõi sẽ được hiển thị trong menu và sẽ tự động thay đổi khi có người đăng ký.


12. Thay uri của blog sử dụng cho tiện ích Theo dõi qua Email

Sau khi bạn thay thế ID và API Key xong thì trong đoạn javascript ở ngay bên dưới có đoạn uri=blogthuthuatwin10 thì blogthuthuatwin10 chính là uri blog. Cách lấy uri blog vào bố cục chọn thêm tiện ích Theo dõi qua Email, trong tiện ích để ý phần URL FeedBurner nó có dạng http://feeds.feedburner.com/blogthuthuatwin10 thì bạn chỉ cần lấy phần blogthuthuatwin10 vì đó là uri của Blog xong bỏ không thêm tiện ích.


13. Đăng ký dịch vụ opensharecount để lấy lượt chia sẻ twitter

Bạn chỉ cần truy cập website điền email, mật khẩu và địa chỉ blog của bạn và tất nhiên là bạn phải có tài khoản twitter rồi. Nói nôm na là chúng ta cho phép opensharecount sử dụng dịch vụ twitter. Khi đăng ký xong bạn không phải làm gì cả vì mình đã thêm sẵn đoạn javascript rồi.


14. Cách viết bài

Khi viết bài phải sử dụng dấu ngắt nháy trên thanh công cụ soạn thảo sau 3 dòng mở bài trở lên. Hình ảnh khi chèn nếu là hình lớn để kích thước ban đầu. Nếu muốn chèn nội dụng vào khung thì khi soạn xong bài chuyển qua HTML chèn như sau:


<div class="codeHeader">
 <a class="copy-text" data-clipboard-target="#p1" href="javascript:void(0);"><i class="fa fa-files-o"></i> Copy</a>
</div>
<pre class="code" id="p1">
Nội dung
</pre>

Nếu muốn chèn nội dung thứ 2, 3, 4... thì thay p1 bằng p2, p3, p4...Trường hợp trong bài viết nếu bạn muốn có popup chia sẻ thì trong khung soạn thảo HTML sử dụng thẻ <p>vùng văn bản có tùy chọn popup</p>


15. Sử dụng Material icons và Font Awesome icons

Material Icons hay Google icons có thiết kế đẹp hơn của Font Awesome tuy nhiên về số lượng biểu tượng lại ít hơn Font Awesome cho nên bạn có thể sử dụng đồng thời cả hai theo sở thích của mình. Để thay Material icons truy cập liên kết http://materializecss.com/icons.html hoặc https://material.io/icons còn thay Font Awesome icons truy cập http://fontawesome.io/icons. Bạn có thể thêm icons trực tiếp trong template hoặc trong bài viết. Lưu ý trong template đã chèn sẵn link thư viện icons của cả hai rồi cho nên bạn không phải thêm nữa.


16. Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong nhận xét

Nếu bạn muốn chèn biểu tượng cảm xúc khác ngoài những biểu tượng đã có thì truy cập liên kết https://emoji.codes copy shortcode vào khung nhận xét.

comment 36 nhận xét
 1. Baoloclyoko@gmail.com a gửi cho e xin nha. Cảm ơn a

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Anh gửi rồi em nhé :wink:

   Xóa
  2. cho em xin với anh.. duongngocqui007@gmail.com

   Xóa
  3. anh vừa gửi, em check :e-mail: nhé

   Xóa
 2. truongthanhdat1995@gmail.com e cảm ơn a ạ :)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Anh gửi rồi em nhé :wink:

   Xóa
  2. Em cần hỗ trợ chỉnh sửa chỗ nào thì cứ inbox anh trên Facebook nhé :slight_smile:

   Xóa
 3. Đợi thêm vài người nữa mình gửi luôn lần :heart: với lại để viết xong hướng dẫn cài đặt đã :blush:

  Trả lờiXóa
 4. xin luon ban v4 cho ddur booj

  Trả lờiXóa
 5. Chào anh,
  Anh share em với nhé mail pntien20@gmail.com

  Anh cho em hỏi thêm em đang sử dụng giao diện cũ anh, giờ em muốn thay đổi thanh menu như giao diện mới này thì cần chỉnh sửa, thay đổi code chỗ nào.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Anh vừa gửi em check :e-mail: nhé. Tốt nhất em nên thay lại giao diện mới, còn em muốn thay lại menu thì gửi bản backup qua tin nhắn cho anh

   Xóa
 6. Cho mình xin với nha bạn: dungpham3884@gmail.com
  Mình mới tập tành làm Blog cá nhân nên có gì minh xin bạn chỉ giúp mình với nha.
  Cám ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình gửi :e-mail: rồi đó bạn :slight_smile:

   Xóa
  2. cám ơn bạn nhé.^^

   Xóa
  3. làm sao để làm trang sitemap vậy AD?

   Xóa
  4. Bạn tạo một trang mới lấy tên sitemap rồi chuyển qua HTML copy code dưới dán vô xog xuất bản
   [pre]
   <style type="text/css">
   #bp_toc{color:#666;margin:0 auto;padding:0;border:1px solid #d2d2d2;float:left;width:100%}span.toc-note{display:none}#bp_toc tr:nth-child(2n){background:#f5f5f5}td.toc-entry-col1 a{font-weight:bold;font-size:14px}.toc-header-col1,.toc-header-col2,.toc-header-col3{background:#448AFF}.toc-header-col1{padding:10px;width:250px}.toc-header-col2{padding:10px;width:75px}.toc-header-col3{padding:10px;width:125px}.toc-header-col1 a:link,.toc-header-col1 a:visited,.toc-header-col2 a:link,.toc-header-col2 a:visited,.toc-header-col3 a:link,.toc-header-col3 a:visited{font-size:13px;text-decoration:none;color:#fff;font-weight:700;letter-spacing:0.5px}.toc-header-col1 a:hover,.toc-header-col2 a:hover,.toc-header-col3 a:hover{text-decoration:none}.toc-entry-col1,.toc-entry-col2,.toc-entry-col3{padding:5px;padding-left:5px;font-size:12px}.toc-entry-col1 a,.toc-entry-col2 a,.toc-entry-col3 a{color:#666;font-size:13px;text-decoration:none}.toc-entry-col1 a:hover,.toc-entry-col2 a:hover,.toc-entry-col3 a:hover{text-decoration:underline}#bp_toc table{width:100%;margin:0 auto;counter-reset:rowNumber}.toc-entry-col1{counter-increment:rowNumber}#bp_toc table tr td.toc-entry-col1:first-child::before{content:counter(rowNumber);min-width:1em;min-height:3em;float:left;border-right:1px solid #fff;text-align:center;padding:0 11px 1px 6px;margin-right:15px}td.toc-entry-col2{text-align:center}
   </style>
   <div id="bp_toc">
   </div>
   <script src='http://mybloggerlab.com/js/sitemap.js' type="text/javascript"></script>
   <script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;max-results=9999&amp;callback=loadtoc" type="text/javascript"></script>
   [/pre]

   Xóa
 7. Hi anh cho mình xin với nha, nhnthanh.infotech@gmail.com
  Mình cũng đang tập làm 1 trang, thank anh nhiều :)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình gửi :paperclip: qua :e-mail: rồi nha bạn :slight_smile:

   Xóa
 8. Share mình xin code v4, cảm ơn nhiều notmypt@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn lấy v2 hay v4, chọn một trong hai nhé :slight_smile:

   Xóa
 9. Anh gửi cho em với lananhheocon2208@gmail.com

  Trả lờiXóa
 10. djnghiasexremix@gmail.com thanks a :*

  Trả lờiXóa
 11. Anh share code v4 cho em với ạ : quangtrungentertainment@gmail.com
  Em mới tập tành , mong anh chỉ giáo ạ !

  Trả lờiXóa
 12. Anh gửi code v4 cho em với ạ : annajaysons@gmail.com
  Em cảm ơn anh :D

  Trả lờiXóa
 13. Cho em xin giao diện V4 nhé
  Em cam kết không sử dụng theme này cho mục đích thương mại hay phi thương mại.
  Email của em: csskgioitinh@gmail.com

  Trả lờiXóa