Mời tải về Windows 10 Version 1703 Creators Update chính thức từ MSDN vừa được phát hành ngày 6 tháng 4 2017 trên thuê bao MSDN Subscriber được tải về và up lên các host trong nước. Dưới đây là link tải từng phiên bản cụ thể, tất cả các phiên bản đều ngôn ngữ tiếng Anh (en-US)


Link tải trọn bộ

- Link Google Drive: https://goo.gl/0Z4PHZ
- Link Fshare: https://www.fshare.vn/folder/RLEZG2KHE9SX
- Link Sendit: https://sendit.cloud/f/embed/ojsrvjmpmq11

MSDN Checksum

✓ Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated March 2017) (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10189288.iso
Languages: English
SHA1: CE8005A659E8DF7FE9B080352CB1C313C3E9ADCE

✓ Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated March 2017) (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10188977.iso
Languages: English
SHA1: 1AF7B5B5914B718C3F2F6E58907F51C36F8A03C1

✓ Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated March 2017) (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10189290.iso
Languages: English
SHA1: 77D5E7C91B5DBBEE410FB6C57CB944238BF7176A

✓ Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated March 2017) (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10188981.iso
Languages: English
SHA1: DE7F15A1DE19BD9507B5B5693E3F56D10F662864

✓ Windows 10 Education, Version 1703 (Updated March 2017) (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_education_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10189297.iso
Languages: English
SHA1: FDC69E1C3E588A8B96FA9AAD8F82458522E59365

✓ Windows 10 Education, Version 1703 (Updated March 2017) (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_education_version_1703_updated_march_2017_x86_dvd_10188968.iso
Languages: English
SHA1: 0DEC4D66434C7A2BC7BC7DFAEB3E8000FA8AE334

✓ Windows 10 Language Pack, Version 1703 (Update March 2017) (x86, x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_10_language_pack_version_1703_update_march_2017_x86_x64_dvd_10204769.iso
Languages: English
SHA1: 38D6C794CCCA5AF1D88B18F66EAEC22AF5211101

Cập nhật bản Home Single Language tải từ trang chủ Microsoft

✓ Windows 10 Single Language, Version 1703 (Update March 2017) (x64) - DVD (English)
File Name: Win10_1607_SingleLang_English_x64.iso
Languages: English
SHA1:

✓ Windows 10 Single Language, Version 1703 (Update March 2017) (x86) - DVD (English)
File Name: Win10_1607_SingleLang_English_x32.iso
Languages: English
SHA1: 7F83C37094B897194242F19273F0D29DC9F56458

Bài viết cùng chuyên mục