Nhằm thuận tiện cho các bạn trong nhóm cài đặt Windows và Microsoft Office nếu chưa kích hoạt có thể  vào đây lấy key kích hoạt. Key được cập nhật liên tục. Nếu bạn không biết kích hoạt by phone có thể bình luận  nhờ giúp.


Windows


Microsoft Office

Microsoft Office 2016: http://textuploader.com/52dd5
Microsoft Office 2013: http://textuploader.com/52dd9
Microsoft Office 2010: http://textuploader.com/52ddq

Phần mềm check key

PIDKey v2.1.2: http://www.solidfiles.com/v/Bz7aN64Z4WZRZ

----------------------------- THE END -----------------------------------

Bài viết cùng chuyên mục