Thứ Sáu, ngày 03 tháng 6 năm 2016

Facebook cho Windows 10 PCs giiữ liên lạc với bạn bè nhanh hơn bao giờ hết

Tính năng chính

  • Xem bạn bè đang làm gì
  • Chia sẻ thông tin cập nhật, ảnh và video
  • Nhận thông báo khi bạn bè thích và bình luận về bài