Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

All in One Runtimes v2.3.6

All in One Runtimes là phần mềm cài đặt tất cả trong 1 bao gồm Net Framwork, Visual C++ Runtimes, DirectX, Adobe Flash Player, Adobe Shockware Player...Khi cài đặt vào máy phần mềm sẽ tự phát hiện hệ thống đang chạy hệ điều hành Win nào, quét và kiềm tra xem hệ thống đã cài  những gì mà đưa ra trình điều khiển còn thiếu. Bạn vẫn có tùy chọn lựa chọn  trước khi cài đặt.

Thay đổi ở phiên bản 2.3.6
  • .NET 4.6.1 support KB3136000
  • .NET 4.6.1 support KB3143693
  • Visual C++ 2015
  • Flash Player version 21.0.0.213
  • Java Runtimes 8 update lên 9
  • Shockwave Player update version 12.2.4.194

Không có nhận xét nào: